14 datamängder hittade bland 13,500 datamängder
Lönestatistik
från :
Göteborgs Stad, Konsument- och medborgarservice
Fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive månad under ett år. Informationen om fakturorna publiceras i excelformat och innehåller: nämnd eller förvaltning som fakturan är bokförd på, leverantörens namn, leverantörens organisationsnummer, fakturanummer, verifikationsnummer (Göteborgs Stads numrering), konto som fakturan är bokförd på, kontotext (anger i klartext vilken slags kostnad det gäller), konterat belopp exklusive moms. För att beställa en faktura bild gå till: http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20161025123948522 Här finns en E-tjänst för beställningar.
visa mer
Tema :
Försäkring
Pension
Socialförsäkring
Format :
Excel
XML
CSV
JSON
Ytterligare information :

Dataresurser :

Excel
2005 :
Pensionstagare, årsbelopp, medelårsbelopp kön och län 2005.
utforska
Ytterligare information :

Excel
2005 :
Pensionstagare, årsbelopp, medelårsbelopp kön och län 2005.
utforska
Ytterligare information :

Excel
2005 :
Pensionstagare, årsbelopp, medelårsbelopp kön och län 2005.
utforska
Ytterligare information :

förminska
Lönestatistik
från :
Göteborgs Stad, Konsument- och medborgarservice
Fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive månad under ett år. Informationen om fakturorna publiceras i excelformat och innehåller: nämnd eller förvaltning som fakturan är bokförd på, leverantörens namn, leverantörens organisationsnummer, fakturanummer, verifikationsnummer (Göteborgs Stads numrering), konto som fakturan är bokförd på, kontotext (anger i klartext vilken slags kostnad det gäller), konterat belopp exklusive moms. För att beställa en faktura bild gå till: http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20161025123948522 Här finns en E-tjänst för beställningar.
visa mer
Tema :
Försäkring
Pension
Socialförsäkring
Format :
Excel
XML
CSV
JSON
Ytterligare information :

Dataresurser :

Excel
2005 :
Pensionstagare, årsbelopp, medelårsbelopp kön och län 2005.
utforska
Ytterligare information :

Excel
2005 :
Pensionstagare, årsbelopp, medelårsbelopp kön och län 2005.
utforska
Ytterligare information :

Excel
2005 :
Pensionstagare, årsbelopp, medelårsbelopp kön och län 2005.
utforska
Ytterligare information :

förminska
Lönestatistik
från :
Göteborgs Stad, Konsument- och medborgarservice
Fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive månad under ett år. Informationen om fakturorna publiceras i excelformat och innehåller: nämnd eller förvaltning som fakturan är bokförd på, leverantörens namn, leverantörens organisationsnummer, fakturanummer, verifikationsnummer (Göteborgs Stads numrering), konto som fakturan är bokförd på, kontotext (anger i klartext vilken slags kostnad det gäller), konterat belopp exklusive moms. För att beställa en faktura bild gå till: http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20161025123948522 Här finns en E-tjänst för beställningar.
visa mer
Tema :
Försäkring
Pension
Socialförsäkring
Format :
Excel
XML
CSV
JSON
Ytterligare information :

Dataresurser :

Excel
2005 :
Pensionstagare, årsbelopp, medelårsbelopp kön och län 2005.
utforska
Ytterligare information :

Excel
2005 :
Pensionstagare, årsbelopp, medelårsbelopp kön och län 2005.
utforska
Ytterligare information :

Excel
2005 :
Pensionstagare, årsbelopp, medelårsbelopp kön och län 2005.
utforska
Ytterligare information :

förminska